Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
KM Dental na Facebook

Wykaz podręczników

Anatomia z elementami fizjologii

Literatura podstawowa:

 1. Dziak A., Dziak M., Kamiński B.: Pierwsza pomoc. Warszawa: PZWL 1988.
 2. Kraszewski J.: Choroby stawu skroniowo-żuchwowego. Warszawa: PZWL 1989.
 3. Łasiński W.: Anatomia głowy. Warszawa: PZWL 1991.
 4. Michajlik A.: Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL 1993.
 5. Obersztyn A.: Próchnica zębów i jej zapobieganie. Warszawa: PZWL 1978.
 6. Propedeutyka stomatologii. Red. Z. Jańczuk. Warszawa: PZWL 1994.
 7. Zarys kliniczny stomatologii zachowawczej. Red. Z. Jańczuk. Warszawa: PZWL 1995.

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

 1. Bochenek M., Reicher M.: Anatomia człowieka. Warszawa: PZWL 2004.
 2. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL 2003.
 3. Hohmann A., Hielscher W.: Anatomia. Kompendium techniki dentystycznej. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1999.
 4. Hohmann A., Hielscher W.: Wprowadzenie do anatomii. Funkcja narzadu żucia. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1999.
 5. Weston T.: Atlas Anatomii. Kraków: Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński 1995.
 6. Grosfeld O.: Fizjologia narządu żucia. Warszawa: PZWL 1981.
 7. Feneis H.: Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. Warszawa PZWL 1973.

Modelarstwo

Literatura podstawowa:

 1. Krocin A.: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. Warszawa: PZWL 1980.
 2. Kulas J.: Modelowanie koron zębów. Warszawa: PZWL 1983.
 3. Propedeutyka stomatologii. Red. Z. Jańczuk. Warszawa: PZWL 1994.

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

 1. Krocin A.: Atlas koron ludzkich zębów stałych.
 2. Schumacher G. H.: Odontographie. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1980.

Materiałoznawstwo

Literatura podstawowa:

 1. Kordasz P., Wolanek Z.: Materiałoznawstwo protetyczno-stomatologiczne. Warszawa: PZWL 1976.
 2. Miszczyszyn M., Ciaputa A., Kordasz P.: Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych. Warszawa: PZWL 1975.
 3. "Protetyka Stomatologiczna" dwumiesięcznik.
 4. Współczesne postępowanie laboratoryjne w protetyce stomatologicznej. Red. E. Spiechowicz. Warszawa: PZWL 1980.

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

 1. Combe E. C.: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne SANMEDICA 1997.
 2. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. Warszawa: PZWL 1998.
 3. Biesaga R. K.: Protetyka stomatologiczna w teorii i praktyce. Łódź: Wydawnictwo BESTOM – DENTOnet.pl 2005.
 4. Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Red.L. Hupfauf. Wydanie polskie red. B. Płonka. Wrocław: Urban & Partner 1997.
 5. Protetyka stomatologiczna. Protezy całkowite. Red. L Hupfauf.. Wydanie polskie red. B. Płonka. Wrocław: Urban & Partner 1994.
 6. Rosenstiel S. F., Land M. F., Fujimoto J.: Współczesne protezy stałe. Wydanie polskie red.K. Dobies.Lublin: Wydawnictwo Czelej  2001.
 7. Protetyka stomatologiczna. Korony i mosty. Red. B. Koecka. Wydanie polskie red. T. Maślanka. Wrocław: Urban & Partner 2000.
 8. Bűcking W.: Protetyka dla Praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 2007.
 9. Brantley W. A., Eliades T.: Materiały ortodontyczne w ujęciu naukowym i klinicznym. Lublin: Wydawnictwo Czelej 2003.

Ortodoncja

Literatura podstawowa:

 1. Łabiszewska-Jaruzelska F.: Ortodoncja – zasady i praktyka. Warszawa: PZWL 1994.
 2. Orlik Grzybowska A.: Podstawy ortodoncji. Warszawa: PZWL 1995.
 3. Rathel Z.; Podstawy ortodoncji. Warszawa: PZWL 1995.
 4. Skrzypkowski A.: Ortodoncja laboratoryjna. Warszawa: PZWL 1980.
 5. Spiechowicz E.: Współczesne postępowanie laboratoryjne w protetyce stomatologicznej. Warszawa: PZWL 1980.

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

 1. Bűcking W.: Protetyka dla Praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 2007.
 2. Ducka-Karska K.: Ortodoncja. Warszawa; Policealne Medyczne studium Zawodowe Nr 11, 1996.
 3. Richrdson A.: Wczesne leczenie ortodontyczne. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne SANMEDICA 1997.
 4. Hohmann A., Hielscher W.: Ortodoncja. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1999.
 5. Bennett C. J., McLaughlin R. P.: Stałe aparaty ortodontyczne. Wydanie polskie red. A. Mastalerz. .Lublin: Wydawnictwo Czelej 1999.
 6. Brantley W. A., Eliades T.: Materiały ortodontyczne w ujęciu naukowym i klinicznym. Lublin: Wydawnictwo Czelej 2003.
 7. Zarys ortopedii szczękowej (ortodoncji). Red. A. Masztalerz.. Warszawa: PZWL 1981.
 8. Proffit W. R., Fields H. W. Jr: Ortodoncja współczesna. Wydanie polskie Red. G. Śmiech- Słomkowska. Lublin: Wydawnictwo Czelej 2001.
 9. Schmuth G. P. F., Holtgrave E. A., Drescher D.: Ortodoncja praktyczna. Lublin: Wydawnictwo Czelej 19997.
 10. Dominik K.: Zarys ortopedii szczękowej. Kraków: Collegium Medicum UJ 1996.
 11. Zarys ortopedii szczękowej. Red. J. Łopatyńska-Kawko. Kraków: Collegium Medicum UJ 1996.
 12. Witt E., Gehrke M. E., Komorowska A.: Wykonywanie aparatów zdejmowanych. Warszawa: wydawnictwo Kwintesencja 1999.
 13. Kahl-Nieke B.: Wprowadzenie do ortodoncji. Wydanie polskie red. A. Masztalerz. Wrocław: Urban & Partner 1999.
 14. Śmiech-Słomkowska G., Rytlowa W.: Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne. Warszawa: PZWL 1999.
 15. Isaacson K. G., Williams J. K.: Wprowadzenie do aparatów stałych. Warszawa: wydawnictwo Kwintesencja 1994.

Pracownia techniki ortodontycznej

Literatura podstawowa:

 1. Czasopismo stomatologiczne  (miesięcznik).
 2. Łabiszewska-Jaruzelska F.: Ortodoncja – zasady i praktyka. Warszawa: PZWL 1994.
 3. Mastalerz A.: Zarys ortopedii szczękowej. Warszawa: PZWL 1997.
 4. Orlik-Grzybowska A.: Podstawy ortodoncji. Warszawa: PZWL 1996.
 5. Rathel Z.: Ortodoncja. Warszawa: PZWL 1995.
 6. Śmiech-Słomkowska G.: Nowe techniki w ortodoncji. Warszawa: CMKP 1988.

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

Również  pozycje jak wyżej w literaturze uzupełniającej dla Ortodoncji.

Technika dentystyczna

Literatura podstawowa:

 1. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. Warszawa: PZWL 1997.
 2. Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza. Warszawa: PZWL 1997.
 3. Krocin A.: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. Warszawa: PZWL 1981.
 4. Kulas J.: Modelowanie koron zębów. Warszawa: PZWL 1983.
 5. Pitt Ford T. R.: Odbudowa zębów. Warszawa: PZWL 1996.
 6. „Protetyka Stomatologiczna” (dwumiesięcznik).
 7. Spiechowicz E.: Protetyka Stomatologiczna. Warszawa: PZWL 1997.
 8. Wajs S., Kozłowski W.: Ustawianie zębów sztucznych w protezach ruchomych. Warszawa : PZWL 1997.

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

 1. Lehmann K.M., Hellwig E.: Propedeutyka stomatologii zachowawczej i protetyki. Wydanie polskie red. St. Potoczek. Wrocław: Urban & Partner 1994.
 2. Biesaga R. K.: Protetyka stomatologiczna w teorii i praktyce. Łódź: Wydawnictwo BESTOM – DENT Onet.pl 2005.
 3. Ciaputa A., Miszczyszyn M., Kordasz P.: Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych. Warszawa: PZWL 1975.
 4. Majewski St.: Protetyka. Tom I i II. Kraków: Wydawnictwo SZS-W Kraków 1998.
 5. Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Red.L. Hupfauf. Wydanie polskie red. B. Płonka. Wrocław: Urban & Partner 1997.
 6. Protetyka stomatologiczna. Protezy całkowite. Red. L Hupfauf. Wydanie polskie red. B. Płonka. Wrocław: Urban & Partner 1994.
 7. Rosenstiel S. F., Land M. F., Fujimoto J.: Współczesne protezy stałe. Wydanie polskie red.K. Dobies.Lublin: Wydawnictwo Czelej  2001.
 8. Protetyka stomatologiczna. Korony i mosty. Red. B. Koecka. Wydanie polskie red. T. Maślanka. Wrocław: Urban & Partner 2000.
 9. Bűcking W.: Protetyka dla Praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 2007.
 10. Shillingburg H. T., Hobo S., Whitsett L.D.: Protezy stałe. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1994.
 11. Hohmann A.,Hielscher W.: Mosty. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1999.
 12. Hohmann A.,Hielscher W.: Korony .Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1998.

Pracownia techniki dentystycznej

Literatura podstawowa:

 1. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. Warszawa: PZWL 1997.
 2. Ciaputa A., Miszczyszyn M., Kordasz P.: Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych. Warszawa: PZWL 1975.
 3. Propedeutyka stomatologii. Red. Z. Jańczuk. Warszawa: PZWL 1992.
 4. Kordasz P., Wolanek Z.: Materiałoznawstwo protetyczno-stomatologiczne. Warszawa: PZWL 1976.
 5. Krocin A.: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. Warszawa: PZWL 1981.
 6. Pitt Ford T. R.: Odbudowa zębów. Warszawa: PZWL 1994.
 7. Wajs S., Kozłowski W.: Ustawianie zębów sztucznych w protezach ruchomych. Warszawa : PZWL 1995.
 8. „Protetyka Stomatologiczna” (dwumiesięcznik).

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

 1. Spiechowicz E.: Protetyka Stomatologiczna. Warszawa: PZWL 1997.
 2. Lehmann K.M., Hellwig E.: Propedeutyka stomatologii zachowawczej i protetyki. Wydanie polskie red. St. Potoczek. Wrocław: Urban & Partner 1994.
 3. Biesaga R. K.: Protetyka stomatologiczna w teorii i praktyce. Łódź: Wydawnictwo  BESTOM – DENTOnet.pl 2005.
 4. Ciaputa A., Miszczyszyn M., Kordasz P.: Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych. Warszawa: PZWL 1975.
 5. Majewski St.: Protetyka. Tom I i II. Kraków: WydawnictwoSZS-W Kraków 1998.
 6. Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Red.L. Hupfauf. Wydanie polskie red. B. Płonka. Wrocław: Urban & Partner 1997.
 7. Protetyka stomatologiczna. Protezy całkowite. Red. L Hupfauf. Wydanie polskie red. B. Płonka. Wrocław: Urban & Partner 1994.
 8. Rosenstiel S. F., Land M. F., Fujimoto J.: Współczesne protezy stałe. Wydanie polskie red.K. Dobies.Lublin: Wydawnictwo Czelej  2001.
 9. Protetyka stomatologiczna. Korony i mosty. Red. B. Koecka. Wydanie polskie red. T. Maślanka. Wrocław: Urban & Partner 2000.
 10. Bűcking W.: Protetyka dla Praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 2007.
 11. Shillingburg H. T., Hobo S., Whitsett L.D.: Protezy stałe. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1994.
 12. Hohmann A.,Hielscher W.: Mosty. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1999.
 13. Hohmann A.,Hielscher W.:Korony .Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja 1998.

Zajęcia praktyczne

Literatura podstawowa:

 1. Budkiewicz A. Protezy szkieletowe. Warszawa: PZWL 1997.
 2. Ciaputa A., Miszczyszyn M., Kordasz P.: Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych. Warszawa: PZWL 1975.
 3. Kulas J.: Modelowanie koron zębów. Warszawa: PZWL 1983.
 4. „Protetyka Stomatologiczna” (dwumiesięcznik).
 5. „Quintessence”, „Czasopismo techniki dentystycznej”  kwartalnik.
 6. Spechowicz E.: Protetyka Stomatologiczna. Warszawa: PZWL 1994.
 7. „Technik dentystyczny” kwartalnik.

Literatura uzupełniająca – dodatkowa:

 1. Nowoczesny technik dentystyczny – dwumiesięcznik.

Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Literatura:

 1. Baza informacji prawnej w Internecie – system LEX, serwis prawo i zdrowie.
 2. Boratyński J., Dudek B., Morkis G.: Obsługa klienta. Prawo pracy. Higiena pracy. WSiP, Warszawa 2003.
 3. Chwierud S., Kulis M., Wójcik D.: Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „ Vesalius”, Kraków 2000.
 4. Getzen T.: Ekonomika zdrowia. PWN, Warszawa 2000.
 5. Mierzejewska-Majcherek J.: Podstawy ekonomii. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. Ust. Nr 164, poz. 1194).
 7. Sobiecki R., red. : Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003.
 8. Trocki M., red.: Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ze zmianami Kodeks cywilny.
 11. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. O powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. Ust. Nr 45, poz. 391).
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ze zmianami Kodeks pracy.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej.

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: