Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
KM Dental na Facebook

europass

Jak otrzymać europass?

Nauka w Studium zostaje zakończona wydaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, zgodnie z posiadanym przez Studium statusem szkoły publicznej. Ukończenie Studium umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły oraz, po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika dentystycznego wraz z suplementem europass.

Czym jest europass?

europass jest projektem Unii Europejskiej, mającym na celu zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących). Uzupełnia informacje znajdujące się na dyplomie i ułatwia kształcenie, zdobywanie doświadczenia i poszukiwania pracy za granicą własnego kraju.

Co zawiera europass

europass składa się z pięciu dokumentów:

  • Europass - Curriculum Vitae (CV)
  • Europass - Paszport Językowy)
  • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
  • Europass - Suplement do Dyplomu
  • Europass - Mobilność

Źródło: 
http://europass.cedefop.europa.eu
http://bip.men.gov.pl

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: