Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
KM Dental na Facebook

Pracownicy Studium

Dyrektor Studium

mgr Krystyna Kuryło-Mazurkiewicz
LCGI Licentiateship of City & Guilds
of London Institute
Założycielka, Dyrektor Studium

 • Dyrektor szkoły posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie techniki dentystycznej, studia podyplomowe z techniki dentystycznej, ponad 50-letni staż pracy jako technik dentystyczny, w tym ponad 36-letni staż pracy pedagogicznej. Odbyła przeszkolenie w zakresie nowoczesnych technologii techniki dentystycznej w Niemczech i Anglii. Dyrektor publikuje w medycznych pismach fachowych o zasięgu międzynarodowym, posiada również uprawnienia międzynarodowe Licentiateship of City and Guilds of London Institute (zobacz więcej: O założycielce Studium).
 • Członek honorowy PTTD; członek IGTD.
 • Tłumaczenia tekstów technicznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji. Współtwórca specjalistycznego słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego oraz szkolnych skryptów tematycznych.
 • Wykonawstwo prac protetycznych dla gabinetów stomatologicznych.
 • Hobby: wykonawstwo wzorcowych pomocy dydaktycznych, ozdobne psy rasy Shih Tzu oraz rasy Berneński Pies Pasterski i Golden Retriever, kwiaty i krzewy ogrodowe, pływanie.

 

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna to nauczyciele o wieloletniej praktyce zawodowej, posiadający wysokie kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.


mgr Halina Tybińska-Rzepa
Dyrektor Pedagogiczny

 • Staż pracy 45 lat, w tym 45 lat pracy pedagogicznej w szkole, mgr pielęgniarstwa, w 1980 roku ukończyła Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie. Wieloletni i doświadczony nauczyciel, później pełniła funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora w szkole medycznej (15 lat na stanowiskach kierowniczych). Od 2002 roku na emeryturze i jednocześnie zatrudniona w Studium. Swoim doświadczeniem wspomaga szkołę.
 • Hobby: turystyka campingowa, wycieczki rowerowe, miłość do zwierząt.


mgr Helena Frączek
Nauczyciel

 • Nauczane przedmioty: Pracownia techniki dentystycznej, Pracownia techniki ortodontycznej.
 • Staż pracy jako technik dentystyczny 30 lat, jako nauczyciel 15 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogiczne, studia podyplomowe - technika dentystyczna. Ukończone Studium Techniki Dentystycznej, studia podyplomowe z techniki dentystycznej.
 • Członek IGTD.
 • Tłumaczenia tekstów technicznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji. Współtwórca specjalistycznego słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego oraz szkolnych skryptów tematycznych.
 • Wykonawstwo prac protetycznych i aparatów ortodontycznych dla gabinetów stomatologicznych.
 • Hobby: aranżacja oraz pielęgnacja ogrodu, fotografia.


mgr Józef Ragiel

Nauczyciel

 • Nauczany przedmiot: Język niemiecki.
 • Staż zawodowy: 42 lata pracy pedagogicznej w szkole podstawowej, średniej oraz wyższej. Wykształcenie średnie pedagogiczne, wyższe uniwersyteckie (filologiczne oraz pedagogiczne). Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, studentami oraz osobami dorosłymi. Liczne staże, kursy językowe oraz udział w konferencjach metodycznych poświęconych nauczaniu języka obcego. W swojej pracy wykorzystuje autorskie ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, testy egzaminacyjne oraz pomoce dydaktyczne.
 • Hobby: językoznawstwo porównawcze, historia.


mgr Magdalena Przybysz

Nauczyciel

 • Nauczany przedmiot: Język angielski.
 • Wykształcenie wyższe - uzupełniające studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, wydział filologii angielskiej (1998); licencjat w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze(1996) oraz Podyplomowe Studium Przekładu we Wrocławiu (2010).
 • 15-letni staż pracy jako nauczyciel i tłumacz języka angielskiego; współpraca z instytucjami państwowymi (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) w zakresie nauczania oraz prywatnymi (szkoły językowe, firmy, fundacje) w zakresie nauczania języka ogólnego, profesjonalnego języka z dziedziny protetyki dentystycznej, marketingu i rachunkowości, Business English, przygotowania do egzaminów FCE i CAE, tłumaczeń pisemnych i ustnych.
 • Hobby: kultura latynoska, literatura amerykańska XX wieku, tenis stołowy.


dr n. ekon. Wojciech Misiński
Nauczyciel

 • Nauczany przedmiot: Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.
 • Wykształcenie: 1981-1986 indywidualny tok studiów magisterskich pod kierunkiem prof.dr hab Ber Hausa, co umożliwiło samodzielny wybór przedmiotów na trzech uczelniach (Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - przedmioty podstawowe, Politechnice Wrocławskiej - teoria gier i cybernetyka oraz Uniwersytecie Warszawskim - prawo i socjologia). Podczas studiów stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem uzyskany w roku 1986.
  Od 1986 pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1993 -  tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa.
 • Aktualnie pracuje m.in. jako ekspert dla: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Centrum im. Adama Smitha, Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, AIEP z siedzibą w Brukseli (Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Parytarnych), Rzecznika Praw Obywatelskich R.P., biegły sądowy w zakresie ekonomiki zdrowia.
 • Hobby: narty, siatkówka.


dr Krystyna Szymańska-Gęsicka
Nauczyciel

 • Nauczany przedmiot: Technika dentystyczna, Gabinet stomatologiczny - Zajęcia praktyczne.
 • Lekarz stomatolog, specjalista II st., protetyk.
 • Hobby: turystyka, podróże, narty.


dr Beata Tokarczuk
Nauczyciel

 • Nauczany przedmiot: Ortodoncja.
 • Lekarz stomatolog, specjalista II st., ortodonta.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu, California State University - Fresno, liczne kursy w kraju i za granicą.
 • Hobby: podróże.


mgr Sławomir Grzechnik
Nauczyciel

 • Nauczany przedmiot: W-F.
 • Staż pracy jako nauczyciel 24 lata. Wykształcenie wyższe (AWF Wrocław), ukończone trenerskie studia podyplomowe z piłki siatkowej na Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończone studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej. Uprawnienia trenerskie klasy drugiej w siatkówce.
 • Hobby: hodowla sznaucerów miniaturowych, sport.


mgr Katarzyna Wojczak-Karasińska
Nauczyciel

 • Nauczany przedmiot: pracownia techniki dentystycznej.
 • Wykształcenie wyższe magisterskie - studia na Wydziale Pedagogiki Opiekuńczo-Resocjalizującej WSP w Częstochowie, studia podyplomowe z techniki dentystycznej, ukończone liczne kursy zawodowe.
 • Staż pracy ogólny 26 lat (pracownia protetyczna w lecznicy Uniwersytetu Śląskiego), w tym 12 lat w Medycznej Szkole Zawodowej w Zabrzu.
 • Hobby: ogrodnictwo, psychologia, joga.


Karol Jastrzębski
Asystent

 • Asystent: pracownia techniki dentystycznej, pracownia techniki ortodontycznej.
 • Absolwent Prywatnego Medycznego Studium Techniki Dentystycznej
  KM Dental.
 • Kilkuletni staż pracy w jednym z największych laboratoriów w Irlandii Północnej "Gordon Watters Dental Laboratory Belfast". Specjalizacja w pracach ceramicznych.
 • Wykonawstwo prac protetycznych dla gabinetów stomatologicznych.
 • Hobby: samochody sportowe, projektowanie ogrodów.

 

Pracownicy gabinetu

lek. stom. Małgorzata Marcinowska

 • Specjalizacja: stomatologia ogólna I st., ortodoncja II st..


lek. stom. Małgorzata Konieczka-Haręźlak

 • Specjalizacja: stomatologia ogólna I st..


Technicy dentystyczni:

 • Magdalena Nizioł
 • Gerard Lęgowicz
/liul src=

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: