Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
KM Dental na Facebook

Informacje o Studium

Informacje ogólne

Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej we Wrocławiu istnieje od 1992 r. (zobacz: Absolwenci).

Słuchaczka podczas pracy

Od 2012 roku Studium realizuje PROGRAM NAUCZANIA dla zawodu "Technik dentystyczny opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Studium realizuje również AUTORSKI ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA, który zawiera zagadnienia poświęcone najnowszym osiągnięciom w protetyce dentystycznej w kraju i na świecie, między innymi: wprowadzenie do technologii wykonawstwa uzupełnień protetycznych w systemie CAD/CAM; estetycznych protez bezklamrowych; szeroki zakres prac w ceramice.

Program nauczania jest poszerzony i dopasowany do najnowszych standardów Unii Europejskiej, co umożliwia kontynuację kształcenia się i pracy za granicą.

Studium duży nacisk kładzie na profesjonalną naukę języka angielskiego i niemieckiego zawodowego.

Wprowadzane są na bieżąco najnowsze światowe technologie, aparatura i materiały, między innymi: nauka wykonawstwa koron i mostów porcelanowych oraz kosmetycznych protez bezklamrowych.

W latach 1997-2011 Studium realizowało program City & Guilds International of London Institute (Centre Number: 877243), którego uczestnicy w 72% zdali egzamin i otrzymali certyfikaty.

Zgodnie z aktualnym krajowym ustawodawstwem Absolwent naszego Studium otrzymuje ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ, które upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Studium jest akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (Egzamin jest przeprowadzany na terenie naszego Studium). Po zdaniu egzaminu Absolwent otrzymuje DYPLOM TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO oraz "EUROPASS"- SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (w języku polskim i angielskim).
EUROPASS stwarza możliwości kontynuowania nauki i podejmowania pracy za granicą.

www.europass.cedefop.eu.int
www.europass.org.pl
www.men.gov.pl
www.cke.edu.pl (zakładka Egzamin zawodowy)

Czytaj więcej w dziale: europass.


Absolwenci uzyskują tytuł technika dentystycznego.

Studium posiada status szkoły publicznej przyznany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Nauka w Studium trwa dwa i pół roku w systemie stacjonarnym.

Zobacz też: Napisali o nas.

Współpraca

TYLKO W NASZEJ SZKOLE nasi doradcy, TO nasi absolwenci pracujący w laboratoriach o najwyższych standardach stosując najnowocześniejsze technologie, między innymi Dariusz Mańkowski – doradca w tematach: system CAD/CAM, prace cyrkonowo-porcelanowe, wybrane systemy modeli składanych i artykulatory.

Zobacz też: Nasi partnerzy.

Atuty Studium

  • posiada status szkoły publicznej przyznany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej,
  • wykładowcy polscy i zagraniczni,
  • nowoczesny światowy poziom nauczania,
  • praktyki zawodowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii,
  • nauka języków niemieckiego i angielskiego z elementami specjalistycznego języka medycznego.

Zobacz też: Pracownicy Studium.

Siedziba Studium

Słuchaczka Anna Szweblik podczas pracy

Zajęcia odbywają się od 8.00 do 19.00. Studium ma na celu wykształcenie absolwenta, który umie wdrażać i stosować metody i materiały nowoczesnej techniki światowej w dziedzinie protetyki stomatologicznej i ortodoncji.

Baza lokalowa urządzona jest nowocześnie. Pracownia techniki dentystycznej i laboratorium dentystyczne są bardzo dobrze wyposażone w materiały i sprzęt, co umożliwia prowadzenie zajęć na profesjonalnym, wysokim poziomie.

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: