Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
KM Dental na Facebook

City and Guilds International of London Institute

25.07.2011

Ośrodek egzaminacyjny City & Guilds

W latach 1997-2011 Studium Techniki Dentystycznej KM Dental we Wrocławiu realizowało program City & Guilds International of London Institute (Centre Number: 877243), którego uczestnicy w 72% zdali egzamin i otrzymali certyfikaty.

W czasie pracy z londyńskim Instytutem Studium zyskało dużo doświadczenia z zakresu technologii stałych uzupełnień protetycznych "KORON I MOSTÓW" oraz zawodowego języka angielskiego.

City and Guilds City and Guilds City and Guilds

 

Czym jest City & Guilds of London Institute

Londyński Instytut City & Guilds jest organizacją non-profit, założoną w 1878 roku. Poprzez sieć centrów egzaminacyjnych usytuowanych w wielu krajach wydaje ocenę i potwierdza zdobyte kwalifikacje zawodowe w 400 dziedzinach.

Rocznie Instytut wydaje 1.7 miliona certyfikatów.

Patronat nad Londyńskim Instytutem City & Guilds sprawuje Jej Wysokość Królowa Brytyjska i Książę Filip.

The Royal Family and the Institute


Instytut City & Guilds zajmuje się:

  • Potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych uznawanych na całym świecie.
  • Opracowaniem nowoczesnych podstaw programowych przedmiotów technicznych i zawodowych nauczanych w Wielkiej Brytanii i na międzynarodowych rynkach pracy.
  • Uznawaniem standardów i zgodnych z nimi wytycznych do oceny kandydatów.
  • Przyznawaniem certyfikatów i prowadzeniem dokumentacji osiągnięć kandydatów.
  • Akredytowaniem programów opracowywanych dla klientów indywidualnych.
  • Doradztwem i fachową konsultacją.


http://www.cityandguilds.com

* Informacje na stronie na podstawie broszury informacyjnej "City & Guilds International. Twój paszport do europejskiej kariery".

 

Aktualne krajowe ustawodawstwo pozwala Absolwentom naszego Studium otrzymanie ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ, które upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Studium jest akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym [Egzamin jest przeprowadzany na terenie naszego Studium]. Po zdaniu egzaminu Absolwent otrzymuje DYPLOM TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO  oraz  „EUROPASS”- SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (w języku polskim i angielskim).

EUROPASS stwarza możliwości kontynuowania nauki i podejmowania pracy za granicą.

www.europass.cedefop.eu.int
www.europass.org.pl
www.men.gov.pl
www.cke.edu.pl (zakładka Egzamin zawodowy)

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: