Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
Wersja językowa: pl | en
KM Dental na Facebook

Informacje ogólne

Rekrutacja 2015 już trwa. Zapraszamy!

Okres nauki: dwa i pół roku
System kształcenia: stacjonarny; możliwość uczęszczania na zajęcia również w weekendy
Zawód: technik dentystyczny
Miejsce przyszłej pracy: pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej.

Kryterium przyjęcia do szkoły:

 1. pozytywna ocena predyspozycji psychofizycznych do wykonywania zawodu technika dentystycznego,
 2. Wypełnienie podania (pobierz i wydrukuj) i złożenie go w Sekretariacie,
 3. złożenie odpowiednich dokumentów (po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną):  
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • kserokopia dowodu osobistego lub metryki urodzenia,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z określeniem braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika dentystycznego,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,
  • zdjęcia - 3 szt.,
  • dowód opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych).
 4. uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Studium: 
  • umowa o naukę,
  • wypełniona ankieta,
  • zgoda na wykonanie fotografii,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP (kurs organizuje Studium).

Przyjęcie na I semestr w zawodzie technik dentystyczny rozpatrywane będzie według kolejności zgłoszeń. Rozpatrywane będą tylko kompletne dokumenty.

Opłata rekrutacyjna zawiera koszty testu manualnego sprawdzającego predyspozycje kandydata do pracy w zawodzie.

Wzory dokumentów:

 • podanie (pobierz),
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (pobierz),
 • umowa o naukę,
 • wyprawka,
 • oświadczenie - zawiadomienie rodziców o postępach Słuchacza (pobierz),
 • formularz udzielenia zgody na wykonanie fotografii (pobierz),
 • ankieta (pobierz).

Przeciwwskazania zdrowotne do zawodu technika dentystycznego:

 • choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • czynna gruźlica,
 • choroby alergiczne,
 • choroby zakaźne,
 • ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu,
 • wady i choroby narządu wzroku,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja,
 • wady i choroby narządu słuchu w tym niedosłyszenie wszystkich stopni.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Sekretariacie Studium:

Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM Dental
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 Wrocław

tel./faks 71 350 61 66
e-mail:

Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 9.00-15.00.

Numer konta

Bank Zachodni S.A.
II Oddział we Wrocławiu
KM Dental Sp. z o.o., 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 10
Numer konta 57 1090 2402 0000 0006 1000 8610

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: